Customer Service Representative for the Largest Search Engine

Market! Market!

Candidate Consent Form

Thank you for your interest in applying for a role at TELUS International Europe (“TI”) or one of our group companies. Before you submit your application, please read this notice and consent form, which explains why we need the information included in your application and what we will do with it. If you are happy to proceed, please click the I accept button below, which provides your consent to our processing your personal data in line with this notice.

O jakie informacje prosimy?

Dane osobowe, które należy podać w formularzu służą ocenie kwalifikacji Państwa osoby na wybrane stanowisko oraz do prowadzenia procedury rekrutacji. Dane te obejmują:

- Państwa imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, które wykorzystujemy, aby kontaktować się z Państwem w związku z aplikacją.

- Informacje na temat kwalifikacji, które pozwalają nam ocenić, czy Państwa kwalifikacje są odpowiednie w odniesieniu do stanowiska, o które się Państwo ubiegają.

- Informacje na temat doświadczenia zawodowego, które dają nam wyobrażenie na temat Państwa doświadczenia.

- Informacje na temat znajomości języków obcych.

- Informację na temat tego, czy posiadają Państwo prawo do wykonywania legalnej pracy w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, co stanowi wymóg prawny, który każdy pracodawca musi spełnić.

- Informację na temat tego, czy posiadają Państwo prawo do wykonywania legalnej pracy w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, co stanowi wymóg prawny, który każdy pracodawca musi spełnić.

Co dzieje się z formularzem aplikacji i danymi po jego złożeniu?

The application form and the personal information you have included will initially be held on a CRM database that is stored on a secure cloud server system operated by a third party vendor, currently Avature and in our cloud-based Workday database. The application will then be assessed by the hiring team supported by automated tools that help us give you an answer sooner on how the position’s requirements match your skills. Certain personal data of applicants considered potentially suitable, will be transferred to a secure assessment platform operated by Aspiring Minds, (the rest remaining on the original CRM database for the time being) and those candidates will be invited to participate in a series of on-line tests to assess relevant skills. The results of those tests using an automated system will be sent to hiring team and successful applicants will be sent a job offer.

Transfer danych poza Europę

Każdy z serwerów, na których przechowywane są Pani/Pana dane osobowe znajduje się w Europie. Jednak niektórzy specjaliści ds. pozyskiwania talentów, kierownicy zespołów, członkowie działów zaopatrzenia, rekrutacji, kadr i prawnego, któ

Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych

Mają Państwo prawo dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały nam przekazane. Chcąc skorzystać z tych praw lub w razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Imię i nazwisko: Katrin Albrecht oraz Yves Caron Email: DPO.EU@telusinternational.com

Ponadto mają Państwo prawo skontaktować się z urzędem ochrony danych osobowych w swoim kraju, gdy uznają Państwo, że TI naruszyło Państwa prawa do prywatności.

Środki bezpieczeństwa

The various databases on which your data is stored have security features built into them and our vendors who supply the relevant software regularly test these and have data recovery systems in place in the unlikely event of a crash. Vendor personnel are not given access to your personal data. Only authorised personnel within the hiring, sourcing, recruiting, HR or legal teams within the TELUS International group, (including TA managers and TA team leaders) can access the system. Their entry to the system is through individually-issued passwords and we have in place audit logs, encryption, intrusion detection software, anti-virus or malware protection and system integrity tools to further protect your data. Further information about the security features of our recruitment process can be obtained by emailing DPO.EU@Telusinternational.com.

Przechowywanie danych

TI has a policy respecting records retention and an associated retention schedule and will keep Your data only as long as it remains necessary or relevant for the purposes of application, unless longer retention is otherwise required to meet legal or regulatory requirements. By applying to this job requisition you are consenting to the employers storing of provided personal data in respect to the data featured on your resume and or any additional information which may be requested upon application for recruitment purposes.

TI posiada regulamin i harmonogram przechowywania danych, aby przechowywać je tylko tak długo, jak to konieczne lub ważne dla celów rekrutacji, chyba że dłuższe okresy przechowywania są wymagane na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe wszystkich kandydatów pozostają w systemie do końca bieżącego roku i przez cały następny rok na pierwotnej platformie CRM oraz na platformie oceny Aspiring Minds i są przechowywane w naszych bazach danych Workday w wyżej opisany sposób. O ile jest to istotne dla zatrudnienia kandydata, dane będą przechowywane i przetwarzane na potrzeby zatrudnienia go w TI w przyszłości. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni będą przechowywane przez okres do jednego roku od złożenia podania, a następnie usuwane, chyba że należy je zachować ze względu na uzasadnione cele TI (na przykład spór prawny z kandydatem) lub przepisy prawa.

Zgoda

If having read this notice you consent to:

a) our processing your personal data in the manner set out above;

b) receive information about new job opportunities in TELUS International,

c) please click on the accept button below; and

d) record your on-line interview(s).

Even having done so, you may withdraw your consent at any time by contacting DPO.EU@Telusinternational.com. If you opt to do that, we will cease to process your application and the application including your personal data will be deleted from our databases, if no legitimate interest of TI is contrary to the deletion request.