Project Manager

Home Office - Costa Rica

Candidate Consent Form

Thank you for your interest in applying for a role at TELUS International or one of our group companies. Before you submit your application, please read this notice and consent form, which explains why we need the information included in your application and what we will do with it. If you are happy to proceed, please click the submit button below, which provides your consent to our processing your personal data in line with this notice.

O jakie informacje prosimy?

Dane osobowe, które należy podać w formularzu służą ocenie kwalifikacji Państwa osoby na wybrane stanowisko oraz do prowadzenia procedury rekrutacji. Dane te obejmują:

- Państwa imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, które wykorzystujemy, aby kontaktować się z Państwem w związku z aplikacją.

- Details of any government-issued identification – which help us verify your personal identification.

- Your Taxpayer’s Identification Number (TIN) and Social Security (SSS) Number – which enable us to comply with tax and benefits laws

- Informacje na temat kwalifikacji, które pozwalają nam ocenić, czy Państwa kwalifikacje są odpowiednie w odniesieniu do stanowiska, o które się Państwo ubiegają.

- Informacje na temat doświadczenia zawodowego, które dają nam wyobrażenie na temat Państwa doświadczenia.

- Informacje na temat znajomości języków obcych.

- Informację na temat tego, czy posiadają Państwo prawo do wykonywania legalnej pracy w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, co stanowi wymóg prawny, który każdy pracodawca musi spełnić.

Co dzieje się z formularzem aplikacji i danymi po jego złożeniu?

Formularz podania oraz dane osobowe, które zostały w nim zawarte będą początkowo przechowywane w bazie danych CRM, która znajduje się w bezpiecznym systemie serwerowym w chmurze obsługiwanym przez zewnętrznego dostawcę, którym obecnie jest firma Avature oraz w naszej bazie danych Workday opartej na chmurze. Aplikacja zostanie następnie oceniona przez zespół ds. rekrutacji korzystający ze zautomatyzowanych narzędzi, dzięki którym szybciej można ustalić, czy wymagania stanowiska odpowiadają Państwa umiejętnościom. Niektóre dane osobowe kandydatów, które zostaną uznane za potencjalnie odpowiednie zostaną przekazane do bezpiecznej platformy oceny obsługiwanej przez firmę Aspiring Minds (reszta pozostanie na razie w pierwotnej bazie danych CRM) i ci kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w serii testów on-line w celu dokonania oceny ich kompetencji. Wyniki tych testów opartych na zautomatyzowanym systemie zostaną przesłane do zespołu ds. rekrutacji, a kandydaci, którzy przejdą je pomyślnie, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

Transfer of data outside the Europe

Każdy z serwerów, na których przechowywane są Pani/Pana dane osobowe znajduje się w Europie. Jednak niektórzy specjaliści ds. pozyskiwania talentów, kierownicy zespołów, członkowie działów zaopatrzenia, rekrutacji, kadr i prawnego, któ

Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych

You have the right to access, correct, erase or restrict our processing of the personal data you have submitted to us. If you want to exercise these rights, or have any questions relating to the processing of your personal information, you can contact our Data Protection Officer, who is:

Name: Yves Caron

Email: DPO.EU@Telusinternational.com

Ponadto mają Państwo prawo skontaktować się z urzędem ochrony danych osobowych w swoim kraju, gdy uznają Państwo, że TI naruszyło Państwa prawa do prywatności.

Środki bezpieczeństwa

The various databases on which your data is stored have security features built into them and our vendors who supply the relevant software regularly test these and have data recovery systems in place in the unlikely event of a crash. Vendor personnel are not given access to your personal data. Only authorised personnel within the hiring, sourcing, recruiting, HR or legal teams within the TELUS International group, (including TA managers and TA team leaders) can access the system. Their entry to the system is through individually-issued passwords and we have in place audit logs, encryption, intrusion detection software, anti-virus or malware protection and system integrity tools to further protect your data. Further information about the security features of our recruitment process can be obtained by emailing TI.Privacy.Office@telusinternational.com

Przechowywanie danych

The personal data of all candidates will remain in the system though the reminder of the current year and next year and stored on our Workday database as described above. To the extent it is relevant to the candidate’s employment, the data will be stored and processed for the purposes of their future employment with TELUS. The personal data of unsuccessful candidates will be retained for a period of up to one year after they made their application and thereafter, unless required for TELUS’ legitimate purposes (for example in the case of litigation with the candidate), or by law, the data will be deleted.

Zgoda

f having read this notice you consent to our processing your personal data in the manner set out above, please click on the accept button below. Even having done so, you may withdraw your consent at any time by contacting TI.Privacy.Office@Telusinternational.com. If you opt to do that, we will cease to process your application and the application including your personal data will be deleted from our databases.